ฟิล์มหด

ฟิล์มหด (shrink film) พลาสติกที่ห่อสินค้า เช่นห่อขวดน้ำที่แพคหนึ่งมี 6 ขวด หรือห่อหุ้มบนกล่องสินค้าอีกชั้นหนึ่ง พลาสติกที่หุ้มสินค้านั้นเรียกว่า ฟิลม์หด หรือ (shrink film) และที่เรียกแบบนี้เพราะมันจะหดตัวเมื่อโดนความร้อนซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องใช้งานกับอุปกรณ์เป่าร้อนเพื่อให้ฟิล์มหดตัวตามลักษณะของสิ่งของทีห่อหุ้ม

ฟิล์มหด (shrink film) ผลิตจาก เม็ดพลาสติกชนิด พอลิไวนิลคลอไรด์ (polyvinyl chloride-PV) และพอลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low density polyethylene-LDPE) ที่ถูกจัดเรียงโมเลกลุด้วยเทคโนโลยีทางการผลิตในระหว่างขั้นตอนการผลิต เพื่อให้สามารถหดตัวได้เมื่อโดนความร้อน  มีสองลักษณะคือ

เนื้อฟิล์มขุ่นเมื่อมีการหดตัวหลังจากโดนความร้อนโดยเนื้อฟิล์มจะเหนียวแข็งแรงเหมาะสำหรับห่อหุ้มสินค้าที่มีน้ำหนักมาก

เนื้อฟิล์มมีความเงางามและมีความใสพิเศษเหมาะกับการโชว์สินค้าเพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  ส่วนความหนาบางของฟิล์มนั้นเริ่มต้นที่ 40-150 ไมครอน ความกว้างเริ่มต้นที่ 20-200 ซม.และมีการผลิตในขนาดต่างๆทั้งแบบม้วนและเป็นชิ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ฟิล์มหด (shrink film) ฉลากฟิล์มหด PVC ฟิล์มหดหุ้มสินค้า PVC ฟิล์มหดเป่าลมร้อน ใช้เพื่อห่อหุ้มสินค้าให้ดูสวยงาม ป้องกันสินค้าจากการขีดข่วนและฝุ่นละออง รวมถึงสิ่งสกปรกต่างๆเพื่อให้สินค้าดูสวยงามและสะอาดน่าซื้อ  รวมถึงการแพคสินค้าให้สะดวกในการขนย้าย ซึ่งฟิล์มหดนั้นสามารถใช้งานได้กับงานแพ็คทุกชนิดเช่น ขวด PET ทุกชนิด ขวดแก้ว กล่องกระดาษ และสินค้าอื่นๆ ตามที่เราเห็นกันทั่วๆไป และมีทั้งแบบใช้ได้กับเครื่องแพคลมร้อนและแพคมือ(ใช้เครื่องเป่าลมร้อนแบบไดร์เป่าผม) นอกจากนี้ยังมีการผลิตออกมาหลายขนาดทั้งที่เหมาะกับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและขนาดเล็กที่เหมาะกับงานแพคกิ้งทั่วไป เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและมีขนาดต่างๆ สามารถแพคเป็นชิ้นเดี่ยวๆได้

      
Slogan logo   Slogan logo

ฟิล์มหด (shrink film) พลาสติกที่ห่อสินค้า เช่นห่อขวดน้ำที่แพคหนึ่งมี 6 ขวด หรือห่อหุ้มบนกล่องสินค้าอีกชั้นหนึ่ง พลาสติกที่หุ้มสินค้านั้นเรียกว่า ฟิลม์หด หรือ (shrink film) และที่เรียกแบบนี้เพราะมันจะหดตัวเมื่อโดนความร้อนซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องใช้งานกับอุปกรณ์เป่าร้อนเพื่อให้ฟิล์มหดตัวตามลักษณะของสิ่งของทีห่อหุ้ม

ฟิล์มหด (shrink film) ผลิตจาก เม็ดพลาสติกชนิด พอลิไวนิลคลอไรด์ (polyvinyl chloride-PV) และพอลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low density polyethylene-LDPE) ที่ถูกจัดเรียงโมเลกลุด้วยเทคโนโลยีทางการผลิตในระหว่างขั้นตอนการผลิต เพื่อให้สามารถหดตัวได้เมื่อโดนความร้อน  มีสองลักษณะคือ

เนื้อฟิล์มขุ่นเมื่อมีการหดตัวหลังจากโดนความร้อนโดยเนื้อฟิล์มจะเหนียวแข็งแรงเหมาะสำหรับห่อหุ้มสินค้าที่มีน้ำหนักมาก

เนื้อฟิล์มมีความเงางามและมีความใสพิเศษเหมาะกับการโชว์สินค้าเพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  ส่วนความหนาบางของฟิล์มนั้นเริ่มต้นที่ 40-150 ไมครอน ความกว้างเริ่มต้นที่ 20-200 ซม.และมีการผลิตในขนาดต่างๆทั้งแบบม้วนและเป็นชิ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

Music Album     Music Album     Music Album 

ฟิล์มหด (Shrink Film) ฟิล์มจะหดตัวเมื่อได้รับความร้อนจากเครื่องเป่าหรือจากอย่างอื่นทำให้ฟิล์มหด ซึ่งพลาสติกที่โมเลกุลจะถูกทำให้เรียงตัวกันในระหว่างการผลิตฟิล์ม ชนิดของ พลาสติกที่นิยมใช้ที่สุดคือพอลลี่ไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride หรือ PV) ซึ่งเป็นว้สดุที่งานโรงงานเป็นอันดับ 3 ของโลก และอีกชนิดคือ พอลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene หรือ LDPE) ซึ่งวัสดุทั้งสองตัวจะใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร ของเล่นเด็ก ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการห่อนิตยสารทั่วไป

 

ฟิล์มหด (shrink film) ฉลากฟิล์มหด PVC ฟิล์มหดหุ้มสินค้า PVC ฟิล์มหดเป่าลมร้อน ใช้เพื่อห่อหุ้มสินค้าให้ดูสวยงาม ป้องกันสินค้าจากการขีดข่วนและฝุ่นละออง รวมถึงสิ่งสกปรกต่างๆเพื่อให้สินค้าดูสวยงามและสะอาดน่าซื้อ  รวมถึงการแพคสินค้าให้สะดวกในการขนย้าย ซึ่งฟิล์มหดนั้นสามารถใช้งานได้กับงานแพ็คทุกชนิดเช่น ขวด PET ทุกชนิด ขวดแก้ว กล่องกระดาษ และสินค้าอื่นๆ ตามที่เราเห็นกันทั่วๆไป และมีทั้งแบบใช้ได้กับเครื่องแพคลมร้อนและแพคมือ(ใช้เครื่องเป่าลมร้อนแบบไดร์เป่าผม) นอกจากนี้ยังมีการผลิตออกมาหลายขนาดทั้งที่เหมาะกับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและขนาดเล็กที่เหมาะกับงานแพคกิ้งทั่วไป เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและมีขนาดต่างๆ สามารถแพคเป็นชิ้นเดี่ยวๆได้

  Music Album    Music Album     Music Album

 

ประโยชน์ของฟิล์มหด (Shrink Film) ใช้ห่อหุ้มสินค้าช่วยให้ความสะดวกต่อการลำเลียงขนส่งและเก็บรักษา ใช้ห่อสินค้า เช่น สมุด กระดานไวท์บอร์ด เครื่องเขียนต่างๆ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ใช้หุ้มรัดสินค้าขายปลีกกับของแถม เข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมการขาย และใช้หุ้มรัดรอบฝาขวดเพื่อกันการขโมยเปิด เป็นต้น

ฟิล์มหด PVC (Polyvinyl Chloride) ฟิล์มหดรัดสินค้า ชนิด PVC คือ ฟิล์มชนิดกึ่งแข็งที่มีน้ำหนักโมเลกุลปานกลาง ใช้ในการผลิตเป็นแผ่นฟิล์มห่อหุ่มผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติดีในการยืดและหดตัว แผ่นฟิล์มหดนี้ถูกผลิตขึ้นมาจากกระบวนการบดรีด(Calendering) ของแผ่น PVC บางๆ หรือการเป่าฟิล์ม (Blown Film) เช่น ฉลากข้างขวดน้ำดื่มต่าง ๆ

ตัวอย่างของฟิลม์หด ชนิด PVC :

บรรจุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ NoteBook ซึ่งใช้ห่อ

ฟิล์มห่อ CD หรือ DVD

ฟิล์มห่อโปรแกรมการสอน หรือโปรแกรมสำเร็จรูป

ของเล่นชิ้นส่วนเล็ก ๆ

อะไหล่ชิ้นเล็ก ๆ ของเครื่องจักร

 Slogan logo

ชนิดของวัตถุดิบ

PET = Polyethylene Terephthalate

MPET = Metallized Polyethylene Terephthalate

BOPP = Biaxially Oriented Polypropylene

Nylon = Polyamild

K Nylon = Polyvinylidene Chloride (PVDC)

LLDPE= Linear Low Density Polyethylene

CPP = Cast Polypropylene

MCPP = Metallized Polypropylene

PE = Polyethylene

PP =Polypropylene

PS = Polystyrene

AL =Aluminium Foil

SPUNBOND = Spunbond Fabric


คุณสมบัติของวัตถุดิบ

PET (Polyethylene terephthalate) : เป็นโพลิเอสเตอร์เชิงเส้นตรงที่อิ่มตัวที่สำคัญที่สุดถูกใช้งานในรูปของเส้นใยสังเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ มักจะใช้ในงาน เกี่ยวกับอาหารและยา ในรูปของขวดเพ็ท (โดยวิธีเป่ายืด = Stretch-Blow Moulding) ขวดเพ็ทนี้จะใสเหนียว ไม่แตกง่ายๆ ทนต่อความดันก๊าซได้สูง ใช้บรรจุน้ำอัดลม บรรจุอาหาร สุรา ยา และ เครื่องสำอาง

ข้อดี เนื้อฟิล์มมีความแข็งแรงและใส ทนต่อความร้อนและความเย็นได้ดี มีความสามารถในการป้องกันกลิ่นได้ ข้อเสีย ความสามารถในการป้องกันความชื้นและอากาศไม่ดี ทนต่อด่างไม่ได้ ซีลไม่ได้ด้วยตัวความร้อน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene) หรือ OPP : แผ่นฟิล์มBOPP ผลิตจาก PPฟิล์ม BOPP เหมาะสำหรับงานลามิเนท และงานพิมพ์นำมาใช้ห่อซองบุหรี่ บรรจุอาหาร บรรจุผงซักฟอก ยา แชมพู น้ำยาสารเคมี สบู่เหลว และนำมาใช้งานแทนแผ่นกระดาษแก้ว

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nylon : เนื่องจากไนลอนมีสมบัติที่ดีในด้านความเหนียวและมีผิวลื่น ผสมกับสีได้ดี ยืดและหดตัวเองได้ มีสีขาวขุ่น โปร่งแสง สามารถใช้ทำถุงสูญญากาศได้ดี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) : ใช้เป็นตัวเคลือบกับวัสดุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ เพื่อช่วยในการปิดผนึก ป้องกันไอน้ำเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และ เหมาะสมสำหรับการใช้งานซึ่งต้องการรองรับสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ถุงใส่งานอุตสาหกรรม เครื่องโลหะ ถุงข้าวสาร และ ถุงน้ำแข็ง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Music Album   Music Album  Music Album

ฟิล์มยืด (พันพาเลท) (Stretch film (PE)) ฟิล์มยืด (พันพาเลท) - ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบใช้มือพัน Hand Roll - ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบใช้เครื่องพัน Machine Roll

 


สอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายขาย 02-004-8304, 081-925-2875, 088-139-8908

 

บริษัท สมจิตต์ พลาสแพค จำกัด  

8/1 ซอยคุ้มเกล้า 48 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

Tel: 02-004-8304081-925-2875088-139-8908

Fax: 02-002-8303

Email: somjit.plaspack@gmail.com

http://www.ฟิล์มหด-ชริ้งฟิล์มหด.com 

http://www.xn----6wfi2bd5delfrrh5ei7jhc98atbm.com

 

Visitors: 1,290